Klachtenprocedure Podotherapie Dennemann – Podotherapie Dennemann – Wijchen

Podotherapie Dennemann

Klachtenprocedure Podotherapie Dennemann

Wijze van indienen en afhandelen van klachten gericht aan Podotherapie Dennemann.

Mocht u een klacht willen indienen bij Podotherapie Dennemann, dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Klik hier om het klachtenformulier te downloaden. U kunt het ingevulde formulier per post of per e-mail naar ons sturen, de correspondentiegegevens staan onderaan in het klachtenformulier.

Onze klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van het klachtenformulier contact met u op. We streven naar afhandeling van uw klacht binnen zes weken. Hieronder is de procedure beschreven:

  1. Heeft u een klacht over Podotherapie Dennemann, dan kunt u deze klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Podotherapie Dennemann. Hiervoor kunt u onderstaand klachtenformulier gebruiken.
  2. U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris van Podotherapie Dennemann.
  3. De klachtenfunctionaris van Podotherapie Dennemann zal telefonisch contact met u op te nemen. Tijdens dit gesprek krijgt u de mogelijkheid uw klacht toe te lichten en vragen van de klachtenfunctionaris te beantwoorden. Besproken wordt of (indien van toepassing) de betrokken werknemer op de hoogte is van de klacht en of u toestemming geeft om de betrokken werknemer te informeren over uw klacht.
  4. Naar aanleiding van dit gesprek zal, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, de klachtenfunctionaris van Podotherapie Dennemann contact opnemen met de betrokken werknemer, of indien het een klacht is over de organisatie, contact opnemen met de directie van Podotherapie Dennemann
  5. Wanneer er hoor en weder heeft plaatsgevonden zal de klachtenfunctionaris met een conclusie/ voorstel/oplossing komen. Deze uitkomst zal eerst telefonisch met u besproken worden en zal daarna schriftelijk bevestigd worden. De klachtenfunctionaris van Podotherapie Dennemann streeft er naar om de klachten binnen zes weken af te handelen.
  6. Mocht uw klacht binnen Podotherapie Dennemann niet opgelost kunnen worden dan verwijzen we u naar de klachtenfunctionaris bij het klachtenloket paramedici: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/klacht/default.aspx