Missie en Visie – Podotherapie Dennemann – Wijchen

Podotherapie Dennemann

Missie en Visie

Missie: Wij houden mensen zelfstandig mobiel

De hoofdmissie van Podotherapie Dennemann is het leveren van goede en adequate zorg en daarbij dicht bij de patiënt blijven. Hiermee bedoelend de wensen van de patiënt op de voorgrond houden. Dit betekent dat het aanbod voor de patiënt hierop wordt aangepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van producten zoals verschillende “over the counter” producten, het leveren van verschillende soorten corrigerende en op maat gemaakte producten en het verzorgen van alle behandelmogelijkheden horende bij het vak podotherapie. Ook is de communicatie met de patiënt een belangrijk onderdeel bij Podotherapie Dennemann. Hiervoor is het erg belangrijk een goede vakinhoudelijke en speciële anamnese te voeren en deze steeds te herhalen en up-to-date te houden. Continu verbeteren van de zorg is ook van belang. Bijhouden van de laatste ontwikkelingen in en om het werkgebied podotherapie Daarnaast in de missie van Podotherapie Dennemann het leveren van de beste zorg voor diabetes patiënten. Hieronder valt preventie, behandelen en nazorg. Om de beste zorg te kunnen blijven bieden is het belangrijk te overleggen met andere disciplines binnen de diabeteszorg.

Visie

Podotherapie Dennemann heeft de visie dat bij de zorg voor de patiënten kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Dat kan onder andere gerealiseerd worden door echte aandacht voor de patiënt. Daarnaast hebben wij als doel om de meest adequate zorg te leveren vanuit een locatie dichtbij de patiënt zodat de zorg laagdrempelig en toegankelijk blijft. Dit realiseren we door spreekuurlocaties dichtbij de patiënt, waarbij de patiënt voorop staat. Welke zorg de patiënt nodig heeft, stellen we vast tijdens een uitgebreid onderzoek. Op basis van deze uitkomst kiezen we de meest adequate voorziening of oplossing. We nemen daar de tijd voor. Omdat we vinden dat onze patiënten daar recht op hebben en we graag commitment van de patiënt willen hebben voor de gekozen oplossing. De wens van de patiënt staat centraal, deze prevaleert boven het behalen van het maximale resultaat. Onze praktijk beschikt over zeer veel kennis op het gebied van klachten aan het bewegingsapparaat en voorzieningen om deze te behandelen. Als voor een specifiek probleem toch aanvullende kennis is vereist, beschikken wij over een groot verwijzingsnetwerk van samenwerkende therapeuten en specialisten. De patiënt krijgt hierdoor altijd de meest adequate voorziening of oplossing. Podotherapie Dennemann vindt het ook erg belangrijk dat patiënten zich ten allen tijde welkom voelen. Of het nu gaat om een telefonische vraag of een uitgebreide klacht. Podotherapie Dennemann wil de patiënt op zijn gemak stellen en het gevoel geven alles, klachtinhoudelijk of niet, te kunnen uiten in de behandelkamer.