Het onderzoek – Podotherapie Dennemann – Wijchen

Podotherapie Dennemann

Het onderzoek

De podotherapeut voert een uitgebreid vraaggesprek (anamnese), waarna een uitgebreid onderzoek volgt met als doel de oorzaak van de klachten op te sporen. Is de oorzaak bekend, dan stelt de podotherapeut vanuit deze diagnose een behandelplan op.

Een podotherapeutische onderzoek zal bestaan uit de hiernavolgende onderdelen. Afhankelijk van de klacht kunnen een of meerdere onderdelen meer aandacht krijgen:

 • vragen naar de relevante persoonlijke gegevens
 • afnemen van een klachtgerichte anamnese
 • uitvoeren van een inspectie, waarbij wordt gelet op standsafwijkingen van voeten, benen en rug bij de staande en zittende patiënt en op eventuele afwijkingen aan de huid en/of nagels
 • palperen van de relevante anatomische structuren
 • uitvoeren van een functie-onderzoek van de voeten en enkels en, op indicatie, van de knie, de heup en de rug. Hierbij worden de beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten nagegaan, en kunnen spiertesten en pijnprovocaties worden uitgevoerd
  analyseren van het looppatroon: hierbij wordt gekeken naar het totaalbeeld van het lopen, zoals naar de afwikkeling van de voet, de bewegingsuitslag in de knie, heup en romp. De beoordeling vindt meestal plaats op grond van de ‘klinische blik’ van de podotherapeut
  formuleren van de podotherapeutische diagnose, inclusief de (vermoedelijke) oorzaak van de klachten
 • opstellen van een podotherapeutisch behandelplan
 • bespreken van de podotherapeutische diagnose, behandeldoelen en mogelijkheden met de patiënt
 • uitvoeren van het behandelplan na overeenstemming met de patiënt

Een podotherapeut heeft verschillende therapieën tot zijn beschikking:

 • Het aanmeten van podotherapeutische (steun)zolen
 • Het aanmeten van specifiek sport podotherapeutische zolen
 • Het aanmeten van gecertificeerde (steun)zolen voor in de werkschoenen/veiligheidsschoenen
 • Het aanmeten van een siliconen orthese
 • Het toepassen van orthonyxie en onychoplastie (nagelbeugel en nagelprothese)
 • Het uitvoeren van een instrumentele behandeling
 • Nagelchirurgie onder plaatselijke verdoving
 • Het uitvoeren van een wondbehandeling (bijv. bij diabetes mellitus-patiënten)
 • Screening van de diabetische voet
 • Het toepassen van een caustische behandeling
 • Het toepassen van vilttherapieën
 • Het toepassen van verbanden en tapings
 • Het mobiliseren van de voet
 • Het toepassen van schoenmodificaties
 • Het geven van schoenadviezen
 • Het geven van voorlichting (om klachten te voorkomen).

De podotherapeut is zeer breed opgeleid en beheerst het hele scala aan behandelmethodieken van klachten. In de praktijk zal het zo zijn dat allerlei factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van klachten zoals biomechanische, neurologische en orthopedische factoren. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het bepalen van de therapie en het uit te voeren behandelplan in het geval zolen en/of orthesen zullen moeten worden gemaakt.

Verder spelen (sport)schoenen een zeer belangrijke rol en deze zullen ook worden beoordeeld en indien nodig zullen schoenadviezen worden gegeven. Een podotherapeut is tevens opgeleid om in de schoen modificaties aan te brengen en hij kan adviezen verstrekken voor het laten aanpassen van schoenen. In veel gevallen wordt er nauw samengewerkt met orthopedisch schoenmakers en orthopedisch schoentechnici.