Vergoedingen – Podotherapie Dennemann – Wijchen

Podotherapie Dennemann

Vergoedingen

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen.
Heeft u diabetes met een verhoogd risico op complicaties dan vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats.

Vergoedingen Podotherapie

Podotherapie is opgenomen in de aanvullende verzekering, derhalve wordt de vergoeding hiervan niet verrekend met het verplichte eigen risico van € 385,00 per jaar. 
De enige uitzondering hierop is de Diabetes voetzorg, zie daarvoor desbetreffende alinea.

Podotherapie is opgenomen in de aanvullende verzekeringen van bijna alle zorgverzekeraars. Elke zorgverzekeraar geeft zelf invulling aan de aanvullende verzekeringen, zodat ook de vergoedingen bij elke zorgverzekeraar anders uitvallen. Hebt u alleen een basisverzekering dan krijgt u geen vergoeding voor podotherapie. Per aanvullende verzekering zal de mate van vergoeding anders zijn. Bent u beperkt aanvullend verzekerd, dan zult u minder vergoeding voor podotherapie ontvangen dan dat u de hoogste aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar hebt gekozen. Verder wordt er vaak onderscheid gemaakt in behandelingskosten (consulten, onderzoeken, voetbehandelingen) en hulpmiddelen (podotherapeutische zolen, orthesen, nagelbeugels). Dit kan betekenen dat u een deel terugkrijgt bijvoorbeeld de behandelingen wel, en mogelijke hulpmiddelen niet of slechts gedeeltelijk.

Daar elke zorgverzekeraar zijn eigen vergoedingen hanteert, heeft de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten een lijst waar zorgverzekeraars met hun vergoedingen vermeld staan (aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden). Ook kunt u contact op nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen aan de hand van uw gegevens achterhalen welk aanvullend pakket u hebt afgesloten en wat u vergoed krijgt. Daarnaast kunt u de polisvoorwaarden nalezen. Let wel op het onderscheid behandelingen – hulpmiddelen (vaak steunzolen genoemd).

Klik hier voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar voor podotherapie in 2024.

Diabetes voetzorg

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een verhoogd risico (Simm’s 1) of hoog tot zeer hoog risico (Simm’s 2, Simm’s 3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico. Wanneer u onder behandeling bent van een specialist, of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering maar is het eigen risico wel van toepassing.